More UK Dance Groups


Kamoliņš  1958 (Leeds)
Left to right − Reinis Gabaliņš, Bruno Rullis,
Velta Čaklā, Ilga Mieriņa, Liliāna Jefimova, Skaidrīte Eberšteine, Brigita Balode,
Antons Arbidans, Augusts Zolts, Jānis Šmits, Ivars Jefimovs, Vilis Galdiņš, Valdis Avotiņš

Image Credit - Jaunā Gaīta - Read More Kamoliņš  1975 (Leeds)

Image Credit - Jaunā Gaīta


Sakta  (Bradford)  1961
Left to Right
R. Riekstiņa, E. Šulce, R. Krūze, 
V. Rulliņa, M. Ceriņa, A. Šiliņa, V. Strautmane, M. Ceriņa.
K. Melbārdis, J. Zauers, K. Uskalis, J. Gravnieks, V. Gerels, V. Strautmanis un C. Bērziņš


Image Credit -  Jaunā Gaīta
1961 Sakta (Bradford) Jauna Gaita articleLondon Latvian Dance Group - 2009

Image Credit - MB STudija
London Latvian Dance Group - Read More